FöretagsbeskrivningConnect Bus utför persontransporter i den allmänna kollektivtrafiken med linjebussar, flexlinjebussar och med fasta fordon för färdtjänst och skolskjutstrafik. I dagsläget är vi cirka 1 400 medarbetare och förfogar över 800 fordon på våra depåer ute i landet. Vårt huvudsakliga mål är att få fler att välja att resa med kollektivtrafiken samt att göra varje […]

Connect Bus Sandarna AB har tilldelats avtalet efter en utvärderingsprocess som visat att de har det mest fördelaktiga anbudet när det gäller pris. Avtalet omfattar tre delar: akut ersättningstrafik för tåg, akut ersättningstrafik för spårvagn samt trafikledning. Avtalet omfattar 18 bussar som är särskilt avsatta för ersättningstrafiken och som är bemannade under högtrafik. Samtliga fordon

Connect Bus Sandarna AB tilldelas avtal för ersättningstrafikRead More »

Borås

Connect Bus Sandarna ABIndustrigatan 10504 62 BoråsTelefon: 033-340 20 02boras.service@connectbus.se