FöretagsbeskrivningConnect Bus utför persontransporter i den allmänna kollektivtrafiken med linjebussar, flexlinjebussar och med fasta fordon för färdtjänst och skolskjutstrafik. I dagsläget är vi cirka 1 400 medarbetare och förfogar över 800 fordon på våra depåer ute i landet. Vårt huvudsakliga mål är att få fler att välja att resa med kollektivtrafiken samt att göra varje […]

Heltid och deltid på följande orter:  Askersund – timanställning  Mariestad  Skövde Söderköping  Västervik  Örebro – förare serviceresor med taxilegitimation. Start sensommaren 2020 Eksjö –  förare serviceresor med taxilegitimation. Värnamo –  förare serviceresor med taxilegitimation. Sänd din ansökan till info@connectbus.se.Notera vilken ort du är intresserad av att jobba i.