Connect Bus fortsätter köra Flexlinjer i Göteborg och Mölndal

Vi har tilldelats ett nytt trafikavtal för Flexlinjetrafiken i Göteborgs Stad och Mölndals Stad. Det blir Sandarna Transporter AB som får fortsätta köra trafiken i de två kommunerna från mars 2020.

Sandarna Transporter kör redan Flexlinjetrafiken idag och kommer alltså fortsätta med det under nästkommande avtalsperiod, som sträcker sig till juni 2023.
Flexlinjerna är en del av kollektivtrafiken men där turen förbeställs av resenären och stannar på särskilda mötesplatser. I Göteborg och Mölndal upphandlas trafiken på uppdrag av kommunerna och därför har representanter från Västtrafik samt Göteborgs Stad och Mölndals Stad ingått i upphandlingen.

Upphandlingen omfattar 41 tursatta fordon där merparten redan är i trafik. Även en del nya fordon kommer att köpas in. Alla fordon möter branschens rekommendationer för miljö, säkerhet, komfort och tillgänglighet. I avtalet finns även en option om att börja använda elektriska fordon.

Det nya avtalet innebär ett utökat ansvar för social hållbarhet genom tydligare krav avseende kollektivavtalsliknande villkor för medarbetarna.

Trafikstarten för det nya avtalet är den 29 mars 2020.