Connect Bus Sandarna AB tilldelas avtal för ersättningstrafik