Miljö & Kvalitet

Connect Bus tar stort ansvar för miljö och kvalité

Vi arbetar målmedvetet med att minimera bolagets miljöpåverkan genom omställning till förnybara bränslen och klimatsmarta lösningar som bränslereducerande körsätt etc. Vi har en tydlig och inarbetad miljöpolicy och hela organisationen är ISO-certifierad (ISO 14001:2015).Att våra tjänster skall hålla högsta kvalitet genomsyrar och präglar hela vårt sätt att arbeta. Vi strävar efter att minst uppfylla och om möjligt överträffa våra kunders krav och förväntningar. Genom regelbundna möten med våra kunder säkerställer vi att vi lever upp till våra åtaganden. Connect Bus verksamhet är även kvalitetscertifierad, enligt ISO 9001:2015.


Hållbarhetsrapport 2018 (PDF)


Vår kvalitetspolicy:

 1. Vi skall alltid följa gällande lagar, förordningar och avtal.
 2. Vi skall alltid uppfylla berörda intressenters krav och förväntningar.
 3. Vi skall minst uppfylla och helst överträffa utlovad kvalitet.
 4. Vi håller dialog med våra intressenter, i stort och smått, för att säkerställa kvalitetsnivån.
 5. Vi vidtar alltid snabba åtgärder för att rätta till eventuella problem.
 6. Vi har alltid ett positivt bemötande.
 7. Vi är alltid flexibla och tillmötesgående.
 8. Vi jobbar med ständiga förbättringar och aktivt kvalitetsarbete skall vara ständigt pågående process.

Vår miljöpolicy:

 1. Vi skall alltid följa gällande lagar, förordningar, föreskrifter och relevanta bransch- och kundkrav.
 2. Vi skall arbeta aktivt för att skydda miljön.
 3. Vi skall arbeta målmedvetet för att minska energi- och drivmedelsförbrukningen.
 4. Vi skall vid större inköp och beslut om investeringar ta hänsyn till miljökonsekvenserna.
 5. Vi skall, genom information och utbildning, öka medarbetarnas miljömedvetenhet och ansvarstagande.
 6. Vi skall ställa krav på våra leverantörer och samarbetspartner att de bedriver aktivt miljöarbete.
 7. Vi skall arbeta med ständiga förbättringar.
 8. Aktivt miljöarbete inom organisationen skall vara en ständigt pågående process.