OM PERSONUPPGIFTER

<br></br>

<br></br>

Connect Bus skyddar dina personuppgifter

Det är
viktigt för oss på Connect Bus Sverige AB att du känner dig trygg med hur vi
hanterar dina personuppgifter. Vår personuppgiftspolicy beskriver tydligt och
transparent hur vi samlar in, behandlar och delar med oss av din information
som vi sparar om dig hos oss.  Vi säljer
aldrig dina personuppgifter till andra företag.

Personuppgifter är all information som kan användas för att identifiera en enskild person. Exempel på detta kan vara grundläggande uppgifter om dig som namn och kontaktuppgifter. Vi behandlar dina personuppgifter för att fullfölja våra förpliktelser mot dig. Vår utgångspunkt är att inte behandla fler personuppgifter än vad som behövs för ändamålen, och vi strävar alltid efter att använda de minst integritetskänsliga uppgifterna. Vi behöver också dina personuppgifter för att uppfylla lagar och rättsliga förpliktelser samt ge bra service vad gäller uppföljning och information. Vi ser till att dina personuppgifter alltid är skyddade hos oss, och att behandlingen följer gällande dataskyddsregler, interna riktlinjer och rutiner. Läs hela vår personuppgiftspolicy här (Länk)

Personuppgiftsansvarig

Connect
Bus Sverige AB är personuppgiftsansvarig, vilket innebär att vi är ansvariga
för hur dina personuppgifter behandlas och att dina rättigheter tas tillvara.

Kontaktuppgifter

Har du
frågor rörande vår personuppgiftshantering kan du kontakta oss på info@connectbus.se. Du når oss även brevledes på Connect Bus
Sverige AB, Marieholmsgatan 38, 415 02 
GÖTEBORG, vänligen ange i din kommunikation att det rör GDPR