Connect Bus tar hem stor upphandling i Bleking!

Under fredagsförmiddagen stod det klart att Connect Bus vinner den stora upphandlingen i Blekinge och från och med augusti 2024 körs det nya bussar i både stad och på landsbygd - där minst hälften av dem ska gå på el.
Avtalet omfattar all linjelagd busstrafik i Blekinge samt skolskjutstrafiken i Karlshamn - det motsvarar cirka 130 bussar, en avtalstid på tio år och med ett totalt värde på cirka 3 miljarder kronor.
Avtalet har en stark hållbarhetsprofil genom energieffektiv och klimatvänlig trafik som bidrar till minskad miljöpåverkan. Minst 50 procent av trafiken kommer att köras av elbussar för att bidra till en attraktivare stadsmiljö med renare luft och tystare trafik.
- Vi sätter kundens upplevelse i centrum och tillsammans med trafikföretaget kommer vi aktivt arbeta för att utveckla kvaliteten och förbättra kundnöjdheten, säger Mona Glans, Trafikdirektör på Blekingetrafiken.