Vår fokus på hållbarhet

Connect Bus är ett bussföretag som fokuserar hårt på hållbarhet. Connect Bus har en netto nollambition och stöder FN: s hållbarhetsmål.

Vår hållbarhetsresa

Var är vi och vart ska vi?

Kollektivtrafik är historiskt ansvarig för en betydande mängd växthusgasutsläpp, både i Sverige och i Norge. Med tillgång till nollutsläppsbussar och ett aldrig tidigare skådat fokus på hållbarhet i samhället finns det nu en enorm potential för kollektivtrafikindustrin att bli en viktig ambassadör för hållbarhet.


Connect Bus viktigaste bidrag för att uppnå hållbarhetsmålen, som beskrivs i Parisavtalet, är att uppmuntra mer frekvent användning av kollektivtrafik. Vi får detta att hända genom den dagliga leveransen av säker, pålitlig och bekväm transport.


Samtidigt har vi åtagit oss att minska utsläppen relaterade till våra egna aktiviteter och över vår leveranskedja. Anständiga arbetsvillkor och grundläggande mänskliga rättigheter är också hållbarhetselement som ingår i vår ESG-strategi. Dessa element är viktiga för att säkerställa motiverade anställda som är stolta över varandra, vårt företag och våra värderingar.


Vår resa till noll nollutsläpp är väl igång och vi ser fram emot vägen framåt!

Våra hållbarhetssatsningar – vi vill bidra till det samhälle vi lever i.

 • Trafiksäkerhet

  Vi bidrar till nollvisionen (ingen dödad eller allvarligt skadad) genom att fokusera på kompetenta förare och ledare och säkert material

 • Utsläpp till luft

  Vi bidrar till nollutsläpp genom att använda förnybart och utsläpp -fritt bränsle vid varje tillfälle.

 • Vattenförbrukning

  Med miljövänliga tvättstugor minimerar vi konsumtionen av dricksvatten för tvättbussar och andra fordon.

 • Avfall

  Återanvändning och återvinning, såväl som bra samarbete med leverantörer, resulterar i en årlig minskning av mängden avfall.

 • Leverantörskedjan

  Karakteritetsbedömningar vid köpet säkerställer att vi också bidrar till en hållbar utveckling av samhällen som ligger utanför Sverige och Norge.

Lagen om öppenhet

Hållbarhet i hela leverantörskedjan

Connect Bus är ambassadör för hållbarhet mot alla våra intressenter, inklusive leverantörer. Denna roll har förstärkts av öppenhetslagens fokus på leverantörskedjan och vårdbedömningar.

Connect Bus har fastställt etiska krav för leverantörer. Dessutom arbetar vi aktivt med kontrollrutiner och utvärderingsprocesser för att säkerställa att dessa krav överensstämmer.

Kontakta oss gärna om du har frågor om hur Connect Bus fungerar för att förhindra negativa konsekvenser av vår verksamhet om grundläggande mänskliga rättigheter och anständiga arbetsvillkor.

Hållbarhetsrapport 2021