Om Connect Bus

Connect Bus kör linjetrafik, skolskjutstrafik och serviceresor åt kommuner och trafikhuvudmän, busscharter åt företag, kommuner, grupper mm. Bolaget har ca 1400 anställda och ca 700 fordon i trafik. I koncernen ingår dotterbolagen Sandarna Transporter AB, Söne Trafik AB samt Söne Buss AB.

Historia

 • 1927

  Företaget grundas av Albert Gustafsson i Söne (en liten ort ca 15 km utanför Lidköping). Den första linjen körs mellan Söne handelsbod och Lidköping i en T-Ford.

 • 1970-79

  Söne Buss förvärvar Lidköpings Stadstrafik AB från Lidköpings Kommun. Några år senare tar Söne Buss över Läckö Busstrafik med åtta bussar. I och med detta mångdubblas företagets omsättning.

 • 1980-89

  Företaget flyttar verksamheten från Söne till nybyggda lokaler i Lidköping. Söne vinner ett antal nya linjer efter genomförd avreglering, t ex linje 135 i Skaraborg, Stadstrafiken i Skara och länspendeln mellan Lidköping och Trollhättan.

 • 1990-99

  Söne Buss grundar tillsammans med ett antal andra familjeägda bussföretag samverkansbolaget Buss i Väst. Företaget vinner på upphandling stora delar av trafiken i Skaraborg.

 • 1994

  Bolaget Sandarna Transporter AB bildas i stadsdelen Sandarna därav del av bolagsnamnet. Verksamheten består av färdtjänsttransporter i ett avtal med Göteborgs stad färdtjänsten.

 • 2002

  Söne Buss vinner trafik i Kopparberg/Lindesberg och etablerar för första gången verksamhet utanför Skaraborg. Ove Gustavsson avgår som VD och ersätts av Roland Landenmark.

 • 2004

  Sandarna utökar med ny verksamhetsinriktning och vinner ett avtal med Flexlinjetrafik med  bussregistrerade fordon för Västtrafik AB.

 • 2005

  Söne går in som delägare tillsammans med Jan Larsson (tidigare VD och delägare i Larssons Busstrafik i Främmestad AB) i det nya dotterbolaget Söne Buss i Göteborg AB. Företaget vinner trafik i Göteborgsregionen via Buss i Väst.

 • 2006

  Söne Buss förvärvar Mariestads Busstrafik från Mariestads Kommun. Verksamheten omfattar ca 12 bussar och ca 10 anställda.

 • 2010

  Sandarna inleder ett samarbete med Keolis gällande Expresslinjetrafik på linjerna Blå & Ö-Snabben samt anropsstyrd linjetrafik.

 • 2014

  Uppstart av Västervik Express! Vår första egna kommersiella linje på många år. När bolaget startade 1927 var det just med en egen kommersiell linje så nu är cirkeln sluten.

 • 2018

  Vid utgången av 2018 har Sandarna verksamhet på 9 orter i södra Sverige förfogar över 450 fordon och är ca 900 anställda.

 • 2019

  Sandarna Transporter och Söne Buss slår samman sina verksamheter och bildar Connect Bus! Koncernen ägs av de tidigare ägarna till Sandarna och Söne; Ulf Edvardsson, Maria Gustavsson och Christian Plyhm. VD i koncernen är Irene Svänson och Vice VD Roland Landenmark.

Efter mer än 90 år lever Connect Bus vidare, men företaget ser idag lite annorlunda ut. Företaget har gått från en anställd och en buss till att idag bestå av ca 1400 anställda och ca 700 fordon.

Vi ordnar bussresan!

Vi löser transporten för företagsgrupper, skolklasser, idrottsföreningar mm. Vi finns på ett 20-tal orter och har gedigen erfarenhet att arrangera busstransporter.