Förändringar i Connect Bus ledning

Vår CEO Atle Rönning har valt att lämna Connect Bus för nya utmaningar. Christian Plyhm kommer att axla rollen som tillförordnad CEO från och med idag.

Christian har jobbat nära Atle i ledningsarbetet och är idag CCO på Connect Bus. Christian har varit verksam i ledande befattningar i bussbranschen i ett tjugotal år. Rekrytering av ny CEO är påbörjad och beräknas vara klar under året.

”Vi tackar Atle för allt nedlagt arbete för Connect Bus. Det har varit lätt att jobba med Atle i ledningsarbetet och han har varit en mycket bra coach i arbetet med att forma den nya nordiska plattformen. Vi önskar Atle lycka till i sina nya utmaningar”, säger Mimi Berdal, styrelseordförande i Connect Bus.

”Jag ser fram emot att leda ledningsarbetet kommande period. Jag och Atle har arbetat nära tillsammans i koncernledningen och vi har haft en stor samsyn i arbetet med att forma det nya Connect Bus. Det kommer vara fokus på verksamheten och vi kommer fortsätta vår resa med visionen att leda omställningen till hållbart resande genom innovation och engagerade medarbetare”, säger Christian Plyhm, Tf CEO.