Nyheter

Vi har tecknat avtal med Hällfors-, Nora- och Ljusnarsbergs kommun avseende skolskjutstrafik med trafikstart 2019-09-01.

Stolt kan vi meddela att Connect Bus fått förtroendet att utföra serviceresor i Jönköping kommun. Avser 48 st fordon.

Orter som omfattas är Jönköping, Gränna, Habo, Mariannelund, Eksjö och Värnamo med start den 1/9-2020

Connect Bus AB har fått förtroendet att utföra serviceresor i Örebro med 83 st fordon med start den 1 juli 2020.

Vi har tilldelats ett nytt trafikavtal för Flexlinjetrafiken i Göteborgs Stad och Mölndals Stad. Det blir Sandarna Transporter AB som får fortsätta köra trafiken i de två kommunerna från mars 2020.

Sandarna Transporter kör redan Flexlinjetrafiken idag och kommer alltså fortsätta med det under nästkommande avtalsperiod, som sträcker sig till juni 2023.
Flexlinjerna är en del av kollektivtrafiken men där turen förbeställs av resenären och stannar på särskilda mötesplatser. I Göteborg och Mölndal upphandlas trafiken på uppdrag av kommunerna och därför har representanter från Västtrafik samt Göteborgs Stad och Mölndals Stad ingått i upphandlingen.

Upphandlingen omfattar 41 tursatta fordon där merparten redan är i trafik. Även en del nya fordon kommer att köpas in. Alla fordon möter branschens rekommendationer för miljö, säkerhet, komfort och tillgänglighet. I avtalet finns även en option om att börja använda elektriska fordon.

Det nya avtalet innebär ett utökat ansvar för social hållbarhet genom tydligare krav avseende kollektivavtalsliknande villkor för medarbetarna.

Trafikstarten för det nya avtalet är den 29 mars 2020.

Dotterbolaget Sandarna Transporter har fått förtroendet av Västtrafik att utföra trafiken i Sjuhärad och Öckerö. Vi kommer därmed att köra linjetrafiken med ca 85 fordon i Svenljunga, Tranemo, Ulricehamn och Öckerö med start i Tranemo juni 2020 och i december 2020 på övriga orter! För mer information kontakta trafikområdeschef Therese Mannsheimer. Om du vill söka jobb hos oss på dessa orter kan du göra det under fliken lediga jobb.

Connect Bus AB värnar om din integritet. Du ska kunna känna dig trygg när du anförtror oss dina personuppgifter. Connect Bus personuppgiftspolicy innebär att vi på ett tydligt och transparent sätt ska beskriva för dig hur vi samlar in, använder, överför och lagrar din information så att du känner dig säker på att dina personuppgifter är i säkert förvar. Vi utgår från gällande dataskyddslagstiftning och förtydligar även hur vi jobbar för att ta tillvara dina rättigheter och din integritet.

Vi behandlar i huvudsak dina personuppgifter för att fullfölja våra förpliktelser mot dig. Vår utgångspunkt är att inte behandla fler personuppgifter än vad som behövs för ändamålen, och vi strävar alltid efter att använda de minst integritetskänsliga uppgifterna.

Vi behöver också dina personuppgifter för att uppfylla lagar och rättsliga förpliktelser samt ge bra service vad gäller uppföljning och information.